» » विराटनगर घटनालाई लिएर सद्भावना पार्टीको यस्तो आयो विज्ञप्ति


सदभावना पार्टी
प़ेश बिज्ञप्ती

२०७२ माघ ७ गते

       पांच महिना भन्दा बढ़ी समय देखि शांतीपुणॉ रूपले पहिचान, पहुँच र प़तिनिधित्व को लागी आंदोलनरत सदभावना पाटीॅ सम्मिलित संयुक्त लोकतांत्रिक मघेशी मोचॉ द्घारा गांउर क्षेत्र मा प़दशॉन सभा गनेॉ पुवॉ घोषित कायॉक़म लाई लक्षित गरी स्थानिय प़शासन द्घारा सरकारी दल को मतियार बनी यूथ फोसॉलाई संरक्षण दिने क़ममा यूथ फोसॉ संग मिली मोरंग को रंगेलीमा मच्चाएको राज्य आतंकको जति भत्सॉना गरे पनि कमै छ।
   
सदभावना पाटीॅ आजको घटना मा शहादत प़ाप्त गनेॉ द़ोपदी चौधरी, महादेव रिसिदेव र शिवू माँझी को आत्मा को चिर शांती को कामना गदॉछ। आजको घटना मा लल्लन मेहता, विक्रम सहनी, मुन्ना मंडल, विरेन्द़ मंडल, श्रवन मंडल, सुवोघ मंडल, रामानन्द यादव, सत्य ना। साह, जगन्नाथ सहनी लगायत प़हरी को गोली लागी गंभीर घायल छन भने सदभावना पाटीॅ का नेता श्री दिलीप घाडेवा तथा पाटीॅ प्रवक्ता श्री संतोष मेहतालाई यूथ फोसॉ का गुंडाहरू ले हाथहथियार सहित आक़मण गरी गंभीर घायल बनाएको छ।

घायल जन को शिघ़ स्वास्थ्य लाभ को सदभावना पाटीॅ कामना गदॉछ।
       
मोरंग को रंगेली, डायनिया लगायत बिराटनगर मा सं।लो।म।मोचॉ को शान्ती पुणॉ आंदोलन विरूद्ध राज्य संचालक दल तथा उक्त दललाई ख़ुशी राख्न मात्र भुमिका निवॉह गरिरहेको स्थानिय प़शासन ले मच्चाईरहेको राज्य आतंक ले साम्प्रदायिकता लाई प़श्रय दिनू का साथै वातॉ र संवाद समेतलाई घरापमा पानॉे कायॉ गरिरहेको छ।

सदभावना पाटीॅ हत्यारा प़हरी लगायत घटना का सम्पुणॉ दोषी उपर कड़ा कायॉवाही को लागी सरकार संग माँग गदॉछ।

मनिष कुमार सुमन
महासचिव, सदभावना पाटीॅ

About Suresh Yadav

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..